Organisatie

Oprichters:
In eerste instantie kwamen vier leden bijeen om de huidige ontwikkelingen in de GGZ te bespreken en te onderzoeken hoe wij als vrijgevestigden ons het beste konden organiseren om op deze veranderingen te kunnen anticiperen. Vervolgens werd deze groep uitgebreid met een kerngroep van acht collegae. Op 23 mei 2014 vond de eerste ALV plaats dat door een groot aantal vertegenwoordigers van praktijken werd bezocht.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Drs. M. Lempens, voorzitter
Drs. C. Rolefes, secretaris
Drs. E. Meijer, penningmeester
Drs. R. Wiegman, lid
MSc. K. van den Oever, lid


Contact: info@AGGT.nl

De aanspreekpunten voor de werkgroepen zijn:

PR & website Kika van den Oever info@AGGT.nl
Jeugd Reineke Wiegman   info@AGGT.nl