top of page

Behandelaars

U bent op zoek naar een behandelaar omdat u, uw gezin of uw kind psychische hulp nodig heeft.

Bij een praktijk die aangesloten is bij AGGT bent u aan het goede adres!

Het doel van de aangesloten praktijken is om goede, effectieve zorg te bieden, passend bij uw vraag. Omdat wij kleinschalig zijn opgezet en onderling samenwerken zijn wij flexibel, werken we vraaggericht en kunnen wij gebruik maken van elkaars expertise.

Wie doet wat?

Alle behandelaren aangesloten bij AGGT zijn universitair geschoold en geregistreerd in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), een overheidsregister waarin erkende gezondheidswerkers zijn geregistreerd. 

 

Een gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) behandelt voornamelijk enkelvoudige psychische en psychosociale problemen die recent zijn ontstaan. De gz-psycholoog zal deze problemen in een beperkt aantal sessies behandelen en werkt voornamelijk in de Basis GGZ.

Een psychotherapeut behandelt voornamelijk patiënten met complexe psychische problemen door middel van psychotherapie. Dit kan betekenen dat er sprake is van langerdurende en/of meerdere klachten en/of meerdere problemen op verschillende levensgebieden. Een psychotherapeut kan zowel in de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ behandelen. 

Een klinisch psycholoog is een specialist. Een klinisch psycholoog behandelt patiënten met een complex psychisch probleem. Dit kan betekenen dat er sprake is van langerdurende en/of meerdere klachten en/of meerdere problemen op verschillende levensgebieden. Daarnaast is de klinisch psycholoog bevoegd om psychotherapie toe te passen. 

Een orthopedagoog generalist houdt zich bezig met de behandeling van kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling geremd worden door bijvoorbeeld psychische problemen of stoornissen, geestelijke beperkingen of leerstoornissen. 

Een basisarts heeft een studie geneeskunde afgerond en is bevoegd om te werken in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en volwassenen. Een basisarts kan diagnostiek uitvoeren en niet complexe problematiek behandelen en is bevoegd medicatie voor te schrijven.

Een psychiater is een specialist/arts die zich heeft gespecialiseerd in geestesziekten. Een psychiater heeft geneeskunde gestudeerd en kan medicatie voorschrijven. Hij is er voor de behandeling van vrijwel alle psychische stoornissen. De psychiater behandelt de cliënt vanuit een medische benadering. Door middel van therapie en medicatie probeert hij het leven van de cliënt en zijn omgeving te vergemakkelijken, en de symptomen van de aandoening te verzachten. Veel psychiaters zijn ook bevoegd om psychotherapie toe te passen.

Kijk hier voor de bij AGGT aangesloten praktijken

bottom of page