top of page

Informatie voor zorgverzekeraars

Voordelen van AGGT voor zorgverzekeraars

AGGT is dé coöperatie van vrijgevestigde BIG-geregistreerde Artsen, GZ-psychologen, Klinisch Psychologen, Psychiaters, Psychotherapeuten en Orthopedagogen Generalist in de GGZ in Twente.

AGGT wil de natuurlijke partner zijn voor een kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve GB- en SGGZ op lokaal niveau.

De coöperatie zoekt actief de samenwerking met de huisarts en POH GGZ als poortwachter van de GGZ. AGGT is inmiddels al gesprekspartner voor de huisartsen vereniging THOON, VGZ, Menzis, de gemeenten en een toenemend aantal verwijzers en andere partijen in de regio.

 

De voordelen in vogelvlucht

  • Een toegankelijke gesprekspartner namens de vrijgevestigde BIG geregistreerde GGZ hulpverleners in de regio;

  • Onderlinge samenwerking en vervanging is voor de aangesloten praktijken binnen de AGGT geborgd;

  • AGGT participeert in het lokale overleg met THOON

  • Structurele samenwerking met de verschillende partijen in de zorgketen.

  • Onderzoek van de mogelijkheden voor collectieve inkoop en toepassing van e-health voor onze leden;

  • Aangesloten praktijken voldoen aan hoge kwaliteitscriteria en zijn hierop getoetst. Als verzekeraar kunt u verzekerd zijn van een goede prijs-kwaliteitsverhouding;

  • Leden van AGGT zijn BIG geregistreerd. U weet dus met wie u in zee gaat. Onze leden zijn tevens ingeschreven bij een van de landelijke beroepsorganisaties, zoals de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidspsychologie en haar specialismen (NVGZP). Ook dit staat garant voor kwaliteit. Meer kwalificaties mogen, minder niet. Door intercollegiale toetsing, na- en bijscholing wordt de kwaliteit van de aangesloten leden geborgd;

 

Indien een lid vanwege disciplinaire maatregelen uit de LVE, het NIP of de NVGZP wordt gezet, resp. uit het BIG-register wordt geschrapt, eindigt het lidmaatschap van de coöperatie met onmiddellijke ingang.

 

Graag wisselen met u verder van gedachten over contractafspraken namens en voor onze achterban en lichten we de ontwikkelingen en initiatieven binnen de regio nader toe (zie "contact" voor bestuur en mailadressen)

 

AGGT: Kwaliteit Verzekerd!

Anchor 1
bottom of page