top of page

Informatie voor gemeenten

Voordelen van AGGT voor gemeenten

 

AGGT is dé coöperatie van vrijgevestigde BIG-geregistreerde Artsen, GZ-psychologen, Klinisch Psychologen, Psychiaters, Psychotherapeuten en Orthopedagogen Generalist in de GGZ in Twente.


AGGT wil de natuurlijke partner zijn voor een kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve jeugdzorg op lokaal niveau.


De coöperatie zoekt actief de samenwerking met de jeugdconsulenten/regisseurs Jeugd en gezin. In overleg kan gezocht worden naar een passende vorm van hulp voor de cliënt en zijn/haar omgeving.

De voordelen in vogelvlucht

 

  • Een toegankelijke gesprekspartner namens de vrijgevestigde BIG geregistreerde GGZ hulpverleners in de regio;

  • Door korte lijnen veel zicht op wat er in de samenleving speelt;

  • Onderlinge samenwerking en vervanging is voor de aangesloten praktijken binnen de AGGT geborgd;

  • Vrijgevestigde zorgverleners zijn flexibel, niet het zorgaanbod van de organisatie, maar de zorgvraag van de cliënt staat centraal;

  • Leden van onze vereniging hebben weinig overhead, zij besteden hun tijd en uw budget aan het verlenen van optimale zorg aan jeugdigen;

  • Structurele samenwerking met de verschillende partijen in de zorgketen;

  • Aangesloten praktijken voldoen aan hoge kwaliteitscriteria en zijn hierop getoetst. Als gemeente kunt u verzekerd zijn van een goede prijs-kwaliteitsverhouding;

  • Leden van AGGT zijn BIG geregistreerd. U weet dus met wie u in zee gaat. Onze leden zijn tevens ingeschreven bij een van de landelijke beroepsorganisaties, zoals de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlandse Vereniging voor  Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Ook dit staat garant voor kwaliteit. Meer kwalificaties mogen, minder niet. Door intercollegiale toetsing, na- en bijscholing wordt de kwaliteit van de aangesloten leden geborgd.

 

AGGT: Kwaliteit verzekerd, de cliënt staat centraal!

bottom of page