top of page

Organisatie volwassen GGZ

Hier leest u hoe de volwassenzorg binnen de GGZ georganiseerd is.

Bij psychische klachten (niet meervoudig en/of complex) wordt u door uw huisarts verwezen naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Er moet dan sprake zijn van een vermoeden van een psychische diagnose. De behandelduur is gering, hierdoor wordt er in de GBGGZ extra aandacht gelegd op praktische hulpmiddelen en e-mental health (o.a. zelfhulp websites) zodat u zelf verder kunt waar de behandeling ophoudt. Behandelingen worden ingedeeld in één van de vier zorgzwaartetrajecten:

GBGGZ Kort kenmerkt zich door lichte ernst van de problematiek, een laag risico* en een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit.Het totaal van de behandeling duurt ongeveer 5 uur inclusief intake, behandeling, overleg en indirecte tijd.

GBGGZ Middel kenmerkt zich door matige ernst van de problematiek, een laag tot matig risico* en een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit. Het totaal van de behandeling duurt ongeveer 8,3 uur**.

GBGGZ Intensief kenmerkt zich door ernstige problematiek, laag tot matig risico*, en een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit.Het totaal van de behandeling zal ongeveer 12,5 uur duren**. 

GBGGZ Chronisch kenmerkt zich door risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie. Er is sprake van een laag tot matig risico*. Het totaal van de behandeling duurt ongeveer

12,5 uur**.

 

Het kan ook zijn dat gedurende de behandeling blijkt dat de klachten ernstiger zijn dan eerder geïndiceerd. Dan kan er een nieuwe indicatie worden afgegeven voor een z.g. ander zorgzwaarte product of indien nodig verwezen worden naar de Gespecialiseerde GGZ.

 

De gespecialiseerde GGZ (SGGZ) richt zich op mensen met ernstige psychische problemen. Behandeling wordt gegeven aan een doelgroep waarbij de kwaliteit van leven (ernstig) onder druk kan staan. Hier wordt een geschikte, gespecialiseerde, behandeling voor samengesteld die vaak langer duurt dan 12 gesprekken.

 

* geen aanwijzingen op gevaar/verwaarlozing etc.

** inclusief intake, behandeling, overleg en indirecte tijden.

NB: Wettelijk is het bepaald dat elk afzonderlijk behandelgesprek 45 minuten mag duren. 

bottom of page