Organisatie

Oprichters:
In eerste instantie kwamen vier leden bijeen om de huidige ontwikkelingen in de GGZ te bespreken en te onderzoeken hoe wij als vrijgevestigden ons het beste konden organiseren om op deze veranderingen te kunnen anticiperen. Vervolgens werd deze groep uitgebreid met een kerngroep van acht collegae. Op 23 mei 2014 vond de eerste ALV plaats dat door een groot aantal vertegenwoordigers van praktijken werd bezocht.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Drs. M. Lempens, voorzitter
Drs. C. Rolefes, secretaris
Drs. E. Meijer, penningmeester
Drs. R. Wiegman, lid
MSc. K. van den Oever, lid


Contact

Algemeen I info@aggt.nl

Jeugd I Reineke Wiegman via info@aggt.nl

PR & website I Kika van den Oever via info@aggt.nl

Organigram

www.marijkelempens.nl

info@marijkelempens.nl

Eikstraat 62

7556 TW Hengelo

T: 074 259 38 66

Marijke Lempens

Voorzitter

 

inzicht gevende gesprekken te voeren, maar ook door diagnostiek uit te voeren, behandeling te geven en praktische adviezen te geven, zodat (vaak al op korte termijn) weer perspectief mogelijk wordt.

Ellen Meijer

Penningmeester

Bij AGNO kunt u terecht voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren (4-18 jaar) met leer- en/of gedragsproblemen en hun ouders. Samen gaan we op zoek naar de antwoorden die nodig zijn om zelf weer grip te krijgen op de vragen die er spelen. Dat doen we door

www.agno.nl

info@agno.nl

Hassinkweg 13

7556 BV Hengelo

T: 074 762 07 62

www.kinderpsychologie-infano.nl

info@kinderpsychologie-infano.nl

Grotestraat 82

7478 AE Diepenheim

T: 0547 35 15 00

Christel Rolefes

Secretaris

 

Infano is een kleinschalige praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie. We onderzoeken en/of behandelen kinderen met psychische problemen. Infano bestaat uit een deskundig en hecht samenwerkend team van

Tijdens het intakegesprek brengen we de klachten en de hulpvraag in kaart en stellen we een (voorlopige) werkdiagnose en een behandelplan op. 

 

Uit de intake kan blijken dat nader onderzoek nodig is. We kunnen bijvoorbeeld een intelligentie-onderzoek voorstellen, een neuropsychologisch onderzoek of een onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind. Ook verrichten we indien gewenst schoolobservaties. Van de resultaten van het eventuele onderzoek maken we een verslag, dat we met de ouders en het kind bespreken. Indien nodig, zullen we ook de school betrekken. Ouders krijgen altijd een exemplaar van het verslag en de verwijzer ontvangt van ons een samenvatting van het onderzoek, de conclusie en het behandelvoorstel.  

 

Daarnaast behandelt Infano kinderen en jongeren volgens de cognitieve gedragstherapie, een kortdurende en directieve behandelmethode, gericht op een spoedig herstel.

 

Onze therapeut geeft de cliënt (en de ouders of verzorgers) duidelijke adviezen, waarmee ze thuis aan de slag kunnen. Ook kunnen we helpen met het aanleren van vaardigheden om de klachten en problemen aan te pakken. Het leren reguleren van ongewenst gedrag of emoties of een specifieke vaardigheidstraining voor kinderen zijn daar voorbeelden van (assertiviteitstrainingen, zelf leren plannen etc). De oplossingsgerichte therapie hanteren we ook als behandelmethode. Deze therapie gaat ervan uit dat de cliënt de oplossing onbewust al in zich heeft, in de vorm van uitzonderingen op het probleem. EMDR wordt toegepast bij kinderen en jongeren met traumatische ervaringen. 

kinderpsychologen en orthopedagogen. Onze benadering is persoonlijk en we werken met op maat gemaakte zorg. De lijnen bij Infano zijn kort, zowel tussen collega's onderling als naar buiten toe naar bijvoorbeeld verwijzers en scholen. Hierdoor kunnen we je snel helpen met veel verschillende vragen en problemen.

Reineke Wiegman

Algemeen bestuurslid en werkgroep jeugd

 

Bij mij kunnen kinderen en jongeren 6-23 jaar terecht met:
- angst- en stemmingsklachten
- dwangklachten en/of piekeren
- gedragsproblemen (bijv. boze buien, onrust, concentratieproblemen)
- contactuele problemen / sociale onhandigheid
- posttraumatische stress
- e.d.
 

www.reinekewiegman.nl

info@reinekewiegman.nl

Welbergweg 49
7556 PE Hengelo

T: 06 279 234 67

Mijn werkwijze is integratief en niet methode gebonden. Dit betekent dat ik tijdens de behandeling elementen uit verschillende therapeutische kaders en behandelmethodieken gebruik, afhankelijk van de problematiek. Specialismen/registraties: BIG psychotherapeut, BIG GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR therapeut VEN. Kinderen en jongeren kunnen, net als volwassenen, allerlei klachten hebben die te maken hebben met emotionele problematiek. Maar kinderen kunnen ook gedragsproblemen laten zien waar emotionele problematiek aan ten grondslag ligt. Wanneer de ontwikkeling van kinderen of jongeren door emotionele problemen verstoord raakt kan psychotherapie helpend zijn. De psychotherapeut brengt voor start van de behandeling de problematiek goed in kaart. Dat is belangrijk om goede doelen te stellen en therapie effectief te laten zijn.
Ouders worden bij de behandeling van kinderen en jongeren betrokken. Maar altijd in overleg en met toestemming van kind / jongere zelf. Psychotherapie bij kinderen en jongeren helpt vooral (en soms alleen) wanneer ouders meegroeien in de ontwikkeling die het kind in therapie doormaakt.

www.psychotherapievandenoever.nl

info@psychotherapievandenoever.nl

Welbergweg 49

7556 PE Hengelo

T: 06 112 065 14

Kika van den Oever

Algemeen bestuurslid en nieuwsbrief / website

 

Ik ben BIG geregistreerd psychotherapeut. Bij mij kunnen kinderen vanaf 4 jaar, jongeren en volwassenen terecht met angst- en stemmingsklachten, ontwikkelingsproblematiek (ADHD en autisme), gedragsproblemen, trauma, dwangklachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Ik doe zowel diagnostiek als behandeling en ik werk integratief, wat betekent dat ik een behandeling op maat maak. Elke behandeling ziet er dus anders uit, en op die manier probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.