top of page
Organisatie

Oprichters:
In eerste instantie kwamen vier leden bijeen om de huidige ontwikkelingen in de GGZ te bespreken en te onderzoeken hoe wij als vrijgevestigden ons het beste konden organiseren om op deze veranderingen te kunnen anticiperen. Vervolgens werd deze groep uitgebreid met een kerngroep van acht collegae. Op 23 mei 2014 vond de eerste ALV plaats dat door een groot aantal vertegenwoordigers van praktijken werd bezocht.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Drs. R. Wiegman, voorzitter

Drs. C. Rolefes, secretaris
Drs. E. Meijer, penningmeester

Drs. M. Voogd, lid
MSc. K. van den Oever, lid


Contact

Algemeen I info@aggt.nl

PR & website I Kika van den Oever via info@aggt.nl

Reineke Wiegman

Voorzitter

 

Ik ben BIG geregistreerd psychotherapeut en GZ-psycholoog. Sinds 2012 heb ik een eigen praktijk voor psychotherapie aan kinderen en jongeren (6-23 jaar). Dat betekent dat ik zowel contracten met de gemeenten van Samen14 heb voor de jeugd < 18 jaar, als met zorgverzekeraars voor de jongeren vanaf 18 jaar. Mijn werkwijze is integratief en niet methode gebonden. Dit betekent dat ik tijdens de behandeling elementen uit

Reineke Wiegman.jpeg

www.reinekewiegman.nl

info@reinekewiegman.nl

Welbergweg 49
7556 PE Hengelo

T: 06 279 234 67

verschillende therapeutische kaders en behandelmethodieken gebruik, afhankelijk van de problematiek. Specialismen/registraties: cognitief gedragstherapeut VGCT, EMDR therapeut VEN, schematherapeut i.o. Het leuke aan het werken met kinderen en jongeren is dat zij nog volop in ontwikkeling zijn, ook op sociaal-emotioneel gebied. Dat maakt dat er nog genoeg verandering mogelijk is. Daarnaast is het bij kinderen en jongeren vrijwel altijd nodig om ook het gezinssysteem, en soms ook school, bij de behandeling te betrekken. Want psychotherapie bij kinderen en jongeren helpt vooral (en soms alleen) wanneer ouders en andere belangrijke anderen meegroeien in de ontwikkeling die het kind in therapie doormaakt. Dat maakt de behandeling vaak complexer, maar ook interessant.

Sinds de oprichting van AGGT zit ik in het bestuur. In eerste instantie vooral als vertegenwoordiger van de vrijgevestigden tijdens de transitie jeugd GGZ richting gemeente bekostiging. Sinds maart 2021 heb ik het stokje van Marijke Lempens overgenomen als voorzitter van AGGT.

Foto Christel Rolefes 2.jpg

www.kinderpsychologie-infano.nl

info@kinderpsychologie-infano.nl

Grotestraat 82

7478 AE Diepenheim

T: 0547 35 15 00

Christel Rolefes

Secretaris

 

Infano is een kleinschalige praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie. We onderzoeken en/of behandelen kinderen met psychische problemen. Infano bestaat uit een deskundig en hecht samenwerkend team van

Tijdens het intakegesprek brengen we de klachten en de hulpvraag in kaart en stellen we een (voorlopige) werkdiagnose en een behandelplan op. 

 

Uit de intake kan blijken dat nader onderzoek nodig is. We kunnen bijvoorbeeld een intelligentie-onderzoek voorstellen, een neuropsychologisch onderzoek of een onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind. Ook verrichten we indien gewenst schoolobservaties. Van de resultaten van het eventuele onderzoek maken we een verslag, dat we met de ouders en het kind bespreken. Indien nodig, zullen we ook de school betrekken. Ouders krijgen altijd een exemplaar van het verslag en de verwijzer ontvangt van ons een samenvatting van het onderzoek, de conclusie en het behandelvoorstel.  

 

Daarnaast behandelt Infano kinderen en jongeren volgens de cognitieve gedragstherapie, een kortdurende en directieve behandelmethode, gericht op een spoedig herstel.

 

Onze therapeut geeft de cliënt (en de ouders of verzorgers) duidelijke adviezen, waarmee ze thuis aan de slag kunnen. Ook kunnen we helpen met het aanleren van vaardigheden om de klachten en problemen aan te pakken. Het leren reguleren van ongewenst gedrag of emoties of een specifieke vaardigheidstraining voor kinderen zijn daar voorbeelden van (assertiviteitstrainingen, zelf leren plannen etc). De oplossingsgerichte therapie hanteren we ook als behandelmethode. Deze therapie gaat ervan uit dat de cliënt de oplossing onbewust al in zich heeft, in de vorm van uitzonderingen op het probleem. EMDR wordt toegepast bij kinderen en jongeren met traumatische ervaringen. 

kinderpsychologen en orthopedagogen. Onze benadering is persoonlijk en we werken met op maat gemaakte zorg. De lijnen bij Infano zijn kort, zowel tussen collega's onderling als naar buiten toe naar bijvoorbeeld verwijzers en scholen. Hierdoor kunnen we je snel helpen met veel verschillende vragen en problemen.

behandeling aan kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen en begeleiden we ook hun ouders. Dat doen we door inzichtgevende gesprekken te voeren, maar ook door praktische adviezen te geven zodat (vaak al op korte termijn) weer meer perspectief zichtbaar wordt. Onze praktijk heeft twee locaties, Hengelo en Deventer. Hierom hebben we zowel contracten met de gemeenten van Samen14 als met de gemeenten van RSJ-IJsselland en Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Onze werkwijze is niet methode gebonden en we werken vooral uit een orthopedagogisch kader. We hanteren drie kernconcepten om te komen tot orthopedagogisch handelen: dialogisch, systeemgericht & transactioneel en veranderingsgericht. Bij dialogisch gaat het om de aansluiting en afstemming op de visie van de cliënt. Bij systeemgericht & transactioneel gaat het om het systeem dat gekenmerkt wordt door een pedagogische relatie en waarin het belang van het kind het uitgangspunt vormt. Bij veranderingsgericht gaat het om het gericht zijn op het kind als een zich ontwikkelend wezen en om het zoeken naar kansen en mogelijkheden. Specialismen binnen onze praktijk zijn neuropsychologisch onderzoek, psychologisch onderzoek, EMDR therapie, hoogbegaafheid (ECHA opgeleid), dyslexie (waaronder EED), Speltherapie (i.o.), Ouderschap na scheiding, ACT en CGT. We zijn HKZ gecertificeerd, alsmede ook NKD gecertificeerd. We werken veel samen met scholen en hebben ook MDO overleggen met een systeemtherapeut en een klinisch psycholoog.
 

Ellen Meijer

Penningmeester

Ik ben Orthopedagoog Generalist en praktijkhouder. Sinds 2009 heb ik, samen met Nienke Boom, een praktijk voor orthopedagogiek. We zijn een praktijk met een dynamisch team van orthopedagogen (basis en generalist) en psychologen. Bij AGNO doen we onderzoek en geven we

Ellen Meijer.jpg

www.agno.nl

info@agno.nl

Hassinkweg 13

7556 BV Hengelo

T: 074 762 07 62

Foto Kika vd Oever.PNG

www.psychotherapievandenoever.nl

info@psychotherapievandenoever.nl

Welbergweg 49

7556 PE Hengelo

T: 06 112 065 14

Kika van den Oever

Nieuwsbrief / website

 

Ik ben BIG geregistreerd psychotherapeut. Bij mij kunnen kinderen vanaf 4 jaar, jongeren en volwassenen terecht met angst- en stemmingsklachten, ontwikkelingsproblematiek (ADHD en autisme), gedragsproblemen, trauma, dwangklachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Ik doe zowel diagnostiek als behandeling en ik werk integratief, wat betekent dat ik een behandeling op maat maak. Elke behandeling ziet er dus anders uit, en op die manier probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. ik vind laagdrempelig contact en openheid belangrijk.

gemaakt en integratief van aard. Ik ben geregistreerd cognitief gedragstherapeut maar gebruik interventies en behandelstijlen uit meerdere therapeutische kaders, zo lang dat passend is voor de client en ik er voldoende ervaring mee heb.

Ik vind het prettig om partners en eventueel andere belangrijke figuren in het leven van de client te zien, samen met de client, om zo goed mogelijk te kunnen snappen wat er speelt en wat nodig is.

Binnen AGGT houd ik me bezig met de volwassenenzorg.

Monique Voogd

​​

Ik ben sinds 2011 BIG geregistreerd psychotherapeut en behandel volwassenen en ouderen in mijn eigen praktijk. Dat ik in een eigen praktijk werk betekent dat ik alles zelf doe, van diagnostiek tot behandeling en dat ik meer vrijheid ervaar bij het maken van keuzes samen met de client. De behandeling is zoveel mogelijk op maat

Monique Voogd.jpg

www.psychotherapievoogd.nl

psychotherapie.voogd@kpnmail.nl

Hengelosestraat 100

7514 AK Enschede

Tel: 06-14391147

bottom of page